Programma ‘Positieve seksualiteit na seksueel misbruik’

Op het programma staan twee workshops/lezingen en de presentatie van het onderzoek.

Start lezing/workshop van Rik van Lunsen

Rik van Lunsen is een bekende naam in de wereld van de seksuologie in Nederland. Hij is verbonden aan het AMC en werkt al ruim 30 jaar al seksuoloog. Hij heeft werkt als seksuoloog direct met cliënten, maar is ook betrokken geweest bij onderzoek. Rik van Lunsen bracht recentelijk samen met Ellen van Laan het boek ‘Seks’ uit.

Seksualiteit en seksueel misbruik

Een geschiedenis van seksueel misbruik leidt vaak tot een ongezond, beschadigd beeld van wat seks is. Dit maakt de overlever van seksueel misbruik kwetsbaar voor revictimisering. Wanneer de seksuele beleving niet meegenomen wordt in de behandeling van seksueel misbruik is het risico op retraumatisering groot. Het is eigenlijk dweilen met de kraan open.

Rik pleit voor het integraal meenemen van de seksualiteit in de behandeling. Enerzijds door binnen de therapie aandacht aan de seksuele beleving te besteden. Anderzijds door actief de samenwerking te zoeken met gespecialiseerde hulpverlening op dit gebied.

Mini Soer geeft een workshop/lezing na de pauze

Mini Soer is ECP-gecertificeerd therapeut voor verschillende vormen van lichaamsgerichte psychotherapie. Daarnaast is ze docent/trainer voor onder meer Bodymind Opleidingen. Mini Soer is trainer in Sexual Grounding Therapie en heeft zich gespecialiseerd in de invloed van hechtingsproblematiek op de seksuele beleving.

Herstel van de natuurlijke seksualiteit

Het doel is: te herstellen wat er in beginsel, door het seksueel misbruik mis is gelopen. Wat is de natuurlijke seksualiteit? Welke fases doorloop je normaal gesproken in je leven? Wat is de invloed van vroegkinderlijk seksueel misbruik op deze ontwikkeling? En vooral: hoe kun je mensen helpen hun natuurlijke seksualiteit te herstellen?

Presentatie van het onderzoek van Janita Beijemans

Een verkennend, retrospectief, kwalitatief onderzoek.

De basis van het onderzoek zijn interviews met geheelde slachtoffers van seksueel misbruik die aangeven dat zij een bevredigende seksuele beleving hebben. Daarnaast interviewt Janita Beijemans een aantal professionals die zich gespecialiseerd hebben in de (seksuele) hulpverlening na seksueel misbruik.

Wat kan bijdragen aan herstel van de beleving van seksualiteit na seksueel misbruik?

In haar vooronderzoek kwam Janita Beijemans er achter dat er weinig tot geen onderzoek is gedaan naar de beleving van seksualiteit na seksueel misbruik. De enige referentie die zij in vakliteratuur kon vinden was dat ‘aangenomen wordt dat de natuurlijke seksualiteit zich vanzelf herstelt nadat het slachtoffer traumatherapie heeft gehad’.

Uit persoonlijke ervaring en gesprekken met andere slachtoffers weet Janita dat de seksuele beleving in elk geval niet in alle gevallen ‘vanzelf herstelt’. We hopen dat het onderzoek van Janita enig licht zal werpen op welke interventies goed werken als het gaat om herstel van de seksuele beleving na seksueel misbruik.

0