Barbara Krantz, workshop muziektherapie, 1 juli 2017

Barbara Krantz, plenaire workshop muziektherapie, 1 juli 2017

Barbara Krantz, muziektherapeute en vrouwenhulpverleenster

Muziek raakt ons allemaal. Bijna iedereen gebruikt muziek om gevoelens te uiten of te beïnvloeden. Men “zwelgt” in een romantisch nummer of “laadt zichzelf op” met harde, ritmische muziek. In muziektherapie wordt muziek ingezet om meer inzicht te krijgen in eigen gevoelens én om gevoelens en gedrag te veranderen.

Muziektherapie na seksueel misbruik

Muziektherapie kan helpen bij het verwerken van seksueel misbruik en ook bij het hervinden van de veerkracht die nodig is om het leven weer met positieve energie tegemoet te treden. Daarbij maakt het niet uit of het misbruik lang of kort geleden heeft plaatsgevonden.

De kracht van muziektherapie

De kracht van de muziek ligt in het feit dat je geen woorden nodig hebt om je te laten horen en gehoord te worden. Bovendien is muziek maken leuk en hebben cliënten vaak plezier in de therapie.

In deze workshop muziektherapie

In deze workshop ga je ervaren hoe muziek onze emoties raakt en onze veerkracht versterkt. Je leert dat iedereen muziek kan begrijpen en muziek kan maken, omdat we allemaal een aangeboren muzikaliteit hebben.

Muzikaliteit

Onze muzikaliteit komt tot uitdrukking in het allervroegste contact tussen ouder en kind. Ouders en baby’s communiceren met elkaar via klanken, intonatie, ritme en dynamiek. Jonge baby’s reageren zelfs in harmonische toonsafstanden op hun ouders. Andersom reageren ouders intuïtief op de “muziek” van hun kind. De Engelse ontwikkelingspsycholoog Colwyn Trevarthen gaat ervan uit dat de muzikale ouder-kind dialoog in de eerste levensjaren de basis legt voor alle relaties die we later aangaan.

Praktisch toepasbaar ook in jouw praktijk

Muziektherapie is een eigen vakgebied dat muzikale ervaring en kundigheid van de therapeut vraagt. Toch kunnen ook niet-muziektherapeuten de kracht van muziek gebruiken hun werk. In de workshop gaan we in op de vraag hoe je in je eigen therapievorm gebruik kunt maken van muziek.

Muzikale mogelijkheden

Met Youtube en Spotify hebben we de mogelijkheid om 24 uur per dag en zeven dagen in de week muziek te luisteren. Het luisteren van muziek kan helpen om herkenning, ontspanning, ontlading of structuur te vinden. Cliënten kunnen er dagelijks gebruik van maken. Je ervaart welke mogelijkheden er zijn om jouw cliënten muzikale opdrachten te geven die hen kunnen ondersteunen in het proces van heelworden.

Over Barbara Krantz

Barbara Krantz is muziektherapeute, vrouwenhulpverleenster  en docent muziektherapie aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. In haar praktijk in Nijmegen begeleid ze cliënten in hun zelfonderzoek en proces van heelwording middels muziektherapie.

Naar het aanmeldformulier